top of page
ura mawashi.jpg
KazeKarateKlubb_White_Fonts.png

Vent litt for nyhetene å dukke opp...

KARATE ETTER SKOLEN PÅ JAR ISFORUM

NYBEGYNNER KLASS FRA 2022 SEPTEMBER

Nye klasser fra skolestarten, prøv oss GRATIS til slutten av september! 

Hver mandag og onsdag
14:20 – 15:20
Denne klassen venter på dine barn på Jar Isforum. 

Hjemmesiden
Instruktører

MØT VÅRE INSTRUKTØRER

Jeg har praktisert Shotokan Karate siden 1991, da jeg startet som 13-åring. Etter videregående skole bestemte jeg meg for å fokusere på sport, og satset fullt og helt på å skaffe meg så mye mye informasjon og erfaring som mulig innen Karate-do. Jeg ble uteksaminert fra Gate of Dharma Buddhist College i Budapest, hvor jeg fikk muligheten til å delta i en spesiell Budo klasse hvor vi hadde 6-7 karate treninger i uken pluss at jeg lærte japansk, hvilket jeg tror er nøkkelen til å få en dypere forståelse for stridskunsten/martial art.

Jeg avsluttet mine studier i 2002, og i mellomtiden tok jeg også en bachelor fra Semmelweis University of Physical Education, som karate trener.

Fra 2008 fikk jeg muligheten til å kokurrere på det ungarske landslaget i Karate, og mine viktigste resultater er:

2009

  • ESKA European Championship – Men Individual Kata: 2nd place

  • ESKA European Championship – Men Team Kata: 2nd place

2010

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 3rd place

2011

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 2nd place

  • XII. Funakoshi Gichin Shotokan Karate-do World Championship – Men Individual Kata: 6th place

  • ESKA European Championship – Men Team Kata: 4th place

2012

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 1st place

  • JKA European Championship – Men Team Kata: 2nd place

Mitt hovedmål er å overlevere mine erfaringer til de kommende generasjoner. Det å utvikle suksessfulle konkurranseutøvere, og la mine studenter utvikle og forstå verdien av å tilhøre en av verdens største familier: nemlig familien til Karate-do.

ANDOR SZÉLL

5. Dan

Klasser

KLASSER

NYBEGYNNER

Mandag og onsdag: 14:20-15:20

AVANSERT

Mandag og onsdag: 15:20-16:30

Dojo

VÅRE DOJO

DOJO – Et sted til å praktisere vår „kunst”, hvor „DO” er den samme karatkter som vi bruker i „KARATE-DO”, som betyr og representerer en lang vei vi er nødt til å gå for å stadig kommer nærmere perfeksjonen.

bottom of page