top of page

Karate

Hva er karate?

En kampsport stil fra Okinawa, som utviklet seg til sin nåværende form i Japan.
Vi sloss hovedsakelig stående med slag og spark. Vi lærer å utføre teknikkene med den ypperste kontroll, selv når styrke og hastighet blir brukt er målet å ikke skade hverandre på trening. Denne disiplinen kan hjelpe utøveren å kontrollere sine følelser og vil gjøre treningen trygg for alle.

EN FORKORTET HISTORIE

 

Stridskunsten Te („Hand”) utviklet seg på Okinawa som et selvforsvars system. Takket være Okinawa’s hyppige kontakt og handel med Kina, er det sikkert at den Okinawanske stridskunsten ble påvirket av kinesisk kempo en eller annen gang underveis. Derimot, med bare muntlig tradisjon og inenting nedskrevet, er det vanskelig å stadfeste når stridskunsten Kara-Te først dukket opp på Okinawa. Man tror at den ble utviklet for rundt 500 år siden da den dynastiske herskeren, kong Shoha, forenet regionen etter år-tier av krig og proklamerte et forbud mot våpen på øya.

I følge konvensjonelle papirer, ble en lignende lov som forbød innehav eller bruk av våpen re-utgitt og håndhevet av Satsuma klanen som hadde invadert Okinawa tidlig på 1600-tallet og bragt det under styringen av den japanske Shogunate. Man tror at det er under disse forholdene at karate utviklet seg til en kamp uten våpen for å beskytte både seg selv og sin eiendom, og at den ble undervist i hemmelighet.

Så, i 1868, ble karate mesteren Funakoshi Gichin født på Okinawa. Han dedikerte hele sitt liv til å promotere verdiene av stridskunsten, og introduserte karate-jutsu til Japan, hvor det spredte seg over hele landet. I 1949 hadde hans tilhengere etablert et forbund for å promotere karate; de kalte det Nihon Karate Kyokai, eller Japan Karate Association. Dette var begynnelsen på JKA.

 

TIDLIGE ÅR

(1949-1957)

JKA ble grunnlagt i mai 1949. I 1955 hadde man bygget den første hovedkvarter dojo-en i Yotsuya i Tokyo, og dets første formann ble: Saigo Kichinosuke, medlem av overklassen Japanese Diet og barnebarn av Saigo Takamori, en av de største heltene av Meiji Japan. I 1956 , fikk JKA sitt første interne treningsprogram for karate instruktører (kenshusei) i sitt hovedkvarter og akseptert sine første studenter. Dette var starten på det beste treningsprogrammet for karate instruktører som noen sinne var laget. Et program som andre karate organisasjoner aldri har matchet tilnærmningsvis. Det er gjennom dette programmet at JKA har bygget opp sin unike samling av fremtredende instruktører – alle profesjonelle og fulltidsbetalte – et antall instruktører som til enhver tid teller cirka 20 personer.

Den 10. april 1957, ble JKA en juridisk enhet da Japan’s utdanningsminister (nå ministeriet for utdanning, vitenskap, sport og kultur) offisielt godkjente JKA som en forening av medlemmer som fremmet karate, og spredte og beriket karate trening. 12 år senere ble også en annen karate organisasjon anerkjent som en juridisk enhet. Ikke som en medlemsorganisasjon, men hovedsakelig som arrangør av karate kamper.

Cirka to uker at den offisielle statusen var innvilget, døde øverste mester  Funakoshi 89 år gammel. Etter nesten et ti-år bestående av ulike milepæler, ble det enden på en æra, men den virkelige veksten av karate var ennå ikke kommet.

 

VEKST & UTVIKLING

(1957-1989)

Karatens populæritet fortsatte å vokse. I oktober 1957 holdt man det 1. JKA All Japan Karate Championship i Tokyo. På denne første turneringen, for øvrig historiens første karate turnering med regler, var deltagelsen limitert til fire divisjoner: kumite og kata herrer individuelt, og kumite og kata for lag.

Så fort denne årlige turneringen hadde etablert seg, tok det ikke lang tid før det dukket opp avdelinger med JKA karate i byer, skoler og i så mange som 40 prominente universiteter i Japan. I 1958 ble Master Nakayama utpekt som sjefsinstruktør, og i 1961 var Japans kronprins (nå Keiser) tilstede og overvar den 5. JKA All Japan Karate Championship. JKA karate ble lagt merke til.

Gjennom årenes gang, har turneringen vokst til flere divisjoner, g som i dag inkluderer: en universitetsavdeling (1969), en avdeling for kata kvinner (1974), en ungdomsavdeling innen den generelle avdelingen (1975), en fullstendig separert ungdomsavdeling for barneskolen, ungdomsskolen og videregående studenter samt kumite for kvinner (1985). Som en følge av dette og andre faktorer vokste nummeret av deltagere enormt.

Under denne perioden videreutviklet JKA sitt instruksjonssystem, og ved siden av at de ekspanderte stort over hele Japan, begynte de å sende ut (så tidlig som i 1958) sine beste instruktører til Amerika, Europa og Midt-Østen for å spre, undervise og opprette nye dojo`er. Karate hadde blitt mektig populært utenfor Japan også.

Med tanke på mulighetene for at karate kunne bli en olympisk gren, sponset JKA den internasjonale turneringen gjennom IAKF (International Amateur Karate Federation) i 1975. Den ble holdt i USA, og de følgende årene ble det avholdt ytterligere 3 ganger. Fordi man ville bevare den sanne teknikken og spiriten i ippon-shobu (å felle motstanderen med en teknikk), valgte JKA å etablere en en ny turnering, Shoto World Cup Karate Championship Tournament. Denne turneringen ble første gang holdt i 1985 i Japan og ble et vitnesbyrd på at karate hadde blitt en internasjonl stridskunst.

Denne perioden bar vitnesprov på en rivende utvikling av karate. Takket være utstrakt trening mellom instruktørene, ble ulike karate teknikker rendyrket og utviklet til et kopmplett system. For første gang dukket det opp klare, vitenskaplige og beste former for hvordan de ulike kumite posisjonene og bevegelsene skulle være. Med det dukket det også opp klare avgrensninger mellom „korrekt” og „feil” måte å utføre ulike teknikker som slag, spark, teknikk eller stilling.

Da disse teknikkene hadde blitt utviklet, dro mange instruktører ut og spredte budskapet over hele verden. JKA var den første karate organisasjonen til å starte egne dojo`er utenfor Japan. Dette er nok grunnen til at JKA er så prominent og stor over hele verden i dag.

I tillegg var JKA de første som sendte sine fulltids-instruktører for å undervise i karate på universiteter. I kontrast, bruker andre universiteter tidligere elever som instruktører.

I 1986 ble Nakahara Nobuyuki, en distingvert forretningsmann og tidligere medlem av  Tokyo University Karate Club, utnevnt til den åttende styreformannen av JKA.

Trist nok, i det karate stadig nådde nye høyder, døde Master Nakayama i 1987 i en alder av 74 år.

 

OVERKOMMER UTFORDRINGER

 (1990-1999)

I 1990 ble JKA rystet i grunnvollene da en fraksjon av organisasjonen la beslag på JKA’s offisielle status. Gruppen innkalte til ekstraordinær generalforsamling, men unnlot å identifisere hverken agendaen eller gi en forklaring på hvorfor de ønsket den ekstraordinære generalforsamlingen, noe de etter loven måtte gjøre. Etter dette ulovlige møtet, lyktes fraksjonen i å forandre det offisielle utøvende registeret. Det ble starten på en lang periode med søksmål og retteganger.

Til tross for dette, forsatte JKA sin rivende utvikling. Det overveldende store flertallet av medlemmer og instruktører forble trofaste til det opprinnelige og ekte JKA. Master Sugiura Motokuni ble i 1991 oppnevnt som sjefsinstruktør, og sammen med styreformannen Nakahara begynte de en tilbakevending til karatens rette spirit – akkurat da den trengte det som mest.

I 1994 publiserte JKA for første gang en serie på fem autoritære tekstbøker om kata. Denne serien ble raskt „bibelen” av karate kata.

Så kom endelig dommen på søksmålene. I 1995, som medlemmene lenge hadde trodd, vant JKA saken i byretten i Tokyo. I 1998 vant de igjen i Tokyo`s „tingrett”, før Tokyo`s „høyesterett” avviste utbrytergruppens appeller og satte en endelig sluttstrek for „mytteriet”. Som en følge av dette ble de gamle registrene endret tilbake til hvordn de var.

Til slutt viste det seg at JKA ikke bare hadde vunnet rettsaken, men også vokst seg store på grunn av den. De hadde fått et bedre inernt samhold, og fått en sterkere identitet enn noen gang tidligere.

 

INN I DET 21. ÅRHUNDRE

(2000 til idag)

Med den lovligeMed den lovlige statusen gjenopprettet, tok JKA et kvantesprang inn i det 21. århundre. De restrukturerte den interne organisasjonen samt sin finansielle base.

I desember 2000 kjøpte de opp landområde og etablerte sitt flunkende nye hovedkvarter og dojo i sentrum av Tokyo. Dette var første gang JKA hadde eid egen mark og bygning. Åpningsserimonien ble holdt i mai 2001 med tilstedeværelse av mange dignitærer og medlemmer med tilstedeværelse av mange dignitærer og medlemmer av andre karate-organisasjoner.

Med nyvunnet vigør, reposisjonerte JKA seg, og definerte seg selv som vokteren av karatens høyeste tradisjon. I 2004 lanserte de sin nye hjemmeside som de som alltid den dag i dag fortsetter å promotere sann karate over hele verden.

Japan Karate Association (JKA) ble etablert i 1948 som en non-profit organisasjon. Basert på det store bidraget til samfunnet gjennom en rekke aktiviteter, utnevnte det japanske utdannings-ministeriet JKA til SHADAN HOJIN (inkorporert forening) i 1957. Gjennom gjentagende bidrag og med sin klare forpliktelse til det japanske samfunnet, ble JKA tildelt tittelen KOEKI SHADAN HOJIN (inkorporert forening av offentlig interesse) den 21. mars 2012. JKA er den eneste japanske stridskunst-organisasjonen til dags dato som har blitt gitt denne utnevnelsen av den japanske regjeringen.

JKA`s mandat er til å bidra til verdensfreden gjennom 1) utføre forskning og sørge for instruksjon av Karate-Do, 2) påvirke barn og voksne til å bedre sin fysiske og mentale helse samt å vedlikeholde den sanne spiriten av stridskunst, og 3) bred distribusjon av konseptet av japansk stridskunst som legger vekt på manerer og respekt.

JKA medlemmer bestreber seg med å utvikle sin karakter samt daglig å bidra til samfunnet. Det er det sanne objektet til JKA og sannheten av verdiene av Karate-Do som en stridskunst. JKA tar denne oppgaven seriøst og bidrar alltid til samfunnet gjennom mange ulike aktiviteter.

Treneren vår

Jeg heter Andor Szell, har praktisert Shotokan Karate siden 1991, da jeg startet som 13-åring. Etter videregående skole bestemte jeg meg for å fokusere på sport, og satset fullt og helt på å skaffe meg så mye mye informasjon og erfaring som mulig innen Karate-do. Jeg ble uteksaminert fra Gate of Dharma Buddhist College i Budapest, hvor jeg fikk muligheten til å delta i en spesiell Budo klasse hvor vi hadde 6-7 karate treninger i uken pluss at jeg lærte japansk, hvilket jeg tror er nøkkelen til å få en dypere forståelse for stridskunsten/martial art.

Jeg avsluttet mine studier i 2002, og i mellomtiden tok jeg også en bachelor fra Semmelweis University of Physical Education, som karate trener.

Fra 2008 fikk jeg muligheten til å kokurrere på det ungarske landslaget i Karate, og mine viktigste resultater er:

2009

  • ESKA European Championship – Men Individual Kata: 2nd place

  • ESKA European Championship – Men Team Kata: 2nd place

2010

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 3rd place

2011

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 2nd place

  • XII. Funakoshi Gichin Shotokan Karate-do World Championship – Men Individual Kata: 6th place

  • ESKA European Championship – Men Team Kata: 4th place

2012

  • JKA European Championship – Men Individual Kata: 1st place

  • JKA European Championship – Men Team Kata: 2nd place

Mitt hovedmål er å overlevere mine erfaringer til de kommende generasjoner. Det å utvikle suksessfulle konkurranseutøvere, og la mine studenter utvikle og forstå verdien av å tilhøre en av verdens største familier: nemlig familien til Karate-do.

bottom of page