top of page

GRADERING*

Krav

 

Fra de avanserte utøverne vil vi kreve en litt høyere aktivitet/deltagelse før eksamen. Dere forstår muligens behovet for dette - for å unngå misforståelser rundt dette, vil følgende kriterier bli gjeldende:

For eksamen til: 

- 5. og 4. kyu (blått og lilla belte): 70% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen

- 3., 2. og 1.kyu (brunt belte): 75% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen

- 1. Dan eller høyere (svart belte): 80% deltagelse ved treninger de siste 6 månedene før eksamen (1 års ventetid fra oppnådd 1. kyu eksamen)

Fargebelter i karatetrening viser ikke bare fremgangen vår med å lære teknikken, men også hvor mye arbeid vi klarte å investere i den fremgangen. Kampsporttrening handler om kontinuerlig trening og arbeid, derfor varierer mengden ventetid mellom beltene.

KYU-GRADER (fargebelter)

10. kyu – hvitt belte /rød stripe (minimum ventetid/treningstid: 2 måneder)
  9. kyu – hvitt belte /gul stripe (minimum ventetid/treningstid: 3 måneder)
  8. kyu – gult belte (minimum ventetid/treningstid: 3
 måneder)
  7. kyu – oransje belte (minimum ventetid/treningstid: 3
 måneder)
  6. kyu – grønt belte (minimum ventetid/treningstid: 6
 måneder)
  5. kyu – blått belte (minimum ventetid/treningstid: 6
 måneder)
  4. kyu – lilla belte (minimum ventetid/treningstid: 6
 måneder)
  3. kyu – første brune belte (minimum ventetid/treningstid: 12
 måneder)
  2. kyu – andre brune belte 
(minimum ventetid/treningstid: 12 måneder)
  1. kyu – tredje brune belte 
(minimum ventetid/treningstid: 12 måneder)

Skillelinjen for barna (under 12) er oransje belte, for de eldre er det grønt belte.Hva betyr det?- Barn med oransje belte bør vente 6 måneder med å gradere for grønt belte- 13 år og eldre med grønt belte bør vente 6 måneder med å gradere for blått belte - vis tålmodighet og arbeid hardt.- Det er 3 nivåer med brune belter i vår stil, ventetiden mellom disse karakterene er 1 år, og deretter minimum et ekstra år for å prøve svart belte.Det første svarte beltet, som er ganske høyt nivå, utføres foran andre lærere, vanligvis fra Japan, for å gå for det krever seriøst engasjement og virkelig fokusert arbeid fra studenten. Det er Dojo-lærerens ansvar å måle om eleven er klar eller ikke - hvis det kreves mer arbeid, må eleven akseptere det. Det er lærerens og dojoens stolthet å ha flere og flere svarte beltelever, men det må representere en verdi.Tusen takk for forståelsen, vennligst hjelp arbeidet vårt ved å ta hensyn til disse punktene.

Vi har gradering 4 ganger i året i følgende rekkefølge:
- oktober - oppgradering til oransje belte
- desember - hovedgradering for alle belter
- mars - oppgradering til oransje belte

- juni - hovedgradering for alle belter

The JKA Kyu and Dan Rank Certification System

There are 10 Kyu and 10 Dan in JKA karate. To obtain certification for each rank, you must fulfill the certification requirements and complete the testing procedure. Testing—or grading—is carried out by a panel of instructors authorized as JKA technical examiners.

 

Typically, Dan grading sessions take place 4 times per year, and Kyu grading takes place twice. In order to be eligible for testing, you must first have gained the appropriate amount of continuous experience at your current rank. Then, depending on the level of Dan you are being graded for, you may have to take the test outside your own country or region (at the higher Dan ranks, only Tokyo JKA HQ is authorized to evaluate, grade and issue certification).

Kyu ranking

10th Kyu 

【KIHON】In place basics in HACHIJIDACHI

 1. CHUUDAN CHOKUZUKI

 2. JOUDAN AGEUKE

 3. CHUUDAN SOTOUKE

 4. MAEGERI (HEISOKU DACHI・GEDAN KAKIWAKE)

* “GOREI” command (From right side in turn for each Waza)

 

9th Kyu

【KIHON】In place basics in SHIZEN TAI to ZENKUTSU DACHI and back to SHIZEN TAI

 1. CHUUDAN JUNZUKI

 2. JOUDAN AGEUKE

 3. CHUUDAN SOTOUKE,

 4. KOKUTSU SHUTOU UKE

 5. MAEGERI (HEISOKUDACHI, GEDAN KAKIWAKE)

* “GOREI” command (From right side two action in turn for each WAZA)←Is that 1 to 4

 

8th Kyu

【KIHON】IDOU KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. JOUDAN AGEUKE (step in)

 3. CHUUDAN SOTOUKE (step in)

 4. GEDAN BARAI (step in)

 5. KOKUTSU SHUTOU UKE (step in)

 6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

【KATA】TAIKYOKU SHODAN

【KUMITE】GOHON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI)

 

7th Kyu

【KIHON】IDOU KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. JOUDAN AGEUKE (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOU UKE (step in)

 6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 7. YOKOGERI KEAGE (in HEISOKU DACHI, right and left alternating)

 8. YOKOGERI KEKOMI (in HEISOKU DACHI, right and left alternating)

【KATA】HEIAN SHODAN

【KUMITE】GOHON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI)

 

6th Kyu

【KIHON】 IDO KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. JOUDAN AGEUKE (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOU UKE (step in)

 6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 7. YOKOGERI KEAGE (in KIBADACHI, right and left) (step in)

 8. YOKOGERI KEKOMI (in KIBADACHI, right and left) (step in)

【KATA】 HEIAN NIDAN

【KUMITE】KIHON IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left)

 

5th Kyu

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKUZUKI (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKUZUKI (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOUUKE (step in)

 6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 7. YOKOGERI KEAGE (in KIBADACHI, right and left) (step in)

 8. YOKOGERI KEKOMI (in KIBADACHI, right and left) (step in)

【KATA】HEIAN SANDAN

【KUMITE】KIHON IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN MAEGERI GEDAN KAKIWAKE – right and left)

 

4th Kyu

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. SANBON RENZUKI (step in)

 3. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)

 4. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKUZUKI (step in)

 5. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKUZUKI (step back)

 6. KOUKUTSU SHUTOUUKE, ZENKUTSU NUKITE (step in)

 7. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBADACHI, right and left) (step in)

 9. YOKOGERI KEKOMI (in ZENKUTSUDACHI) (step in)

【KATA】HEIAN YONDAN

【KUMITE】KIHON IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN MAEGERI GEDAN KAKIWAKE – right and left, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI – right and left)

 

3rd Kyu

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. SANBON RENZUKI (step in)

 3. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step in)

 4. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKUZUKI (step back)

 5. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKU ZUKI (as KOUKUTSUDACHI is) (step in)

 6. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step back)

 7. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in)

 9. YOKOGERI KEKOMI (in ZENKUTSU DACHI) (step in)

【KATA】 HEIAN GODAN

【KUMITE】JIYUU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI , CHUUDAN JUNZUKI , CHUDAN MAEGERI) – right and left

 

2nd Kyu

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. JOUDAN JUNZUKI , CHUUDAN GYAKUZUKI(step in)

 2. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE ,GYAKUZUKI (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKUZUKI (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOUUKE, ZENKUTSU NUKITE (step in)

 6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)

 7. MAWASHIGERI (step in)

 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBADACHI, right and left) (step in)

 9. YOKOGERI KEKOMI (in ZENKUTSUDATI) (step in)

【KATA】TEKKI SHODAN

【KUMITE】JIYUU IPPON KUMITE

(JODAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI ,MAWASHIGERI) – right and left

※Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI

 

1st Kyu

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. JOUDAN JUNZUKI , CHUUDAN GYAKUZUKI(step in)

 2. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE, YOKOENPI (ZENKUTSUDACHI changing stance to KIBADACHI) (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKUZUKI (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in)

 6. MAEGERI (On the spot) ,MAEGERI(step in)

 7. MAWASHIGERI (step in)

 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBADACHI, right and left) (step in)

 9. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) (step in)

【KATA】BASSAI DAI

【KUMITE】JIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) – right and left

※Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI

Dan ranking

1st Dan

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. SANBON RENZUKI (step in)

 2. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)

 3. CHUUDAN SOTOUKE, YOKOENPI, YOKOURAKEN UCHI, GYAKUZUKI (ZENKUTSUDACHI changing stance to KIBADACHI changing stance to ZENKUTSU DACHI) (step in)

 4. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOUKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step back)

 5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in)

 6. MAEGERI (On the spot) ,MAE GERI(step in)

 7. MAWASHIGERI (step in)

 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in)

 9. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI)

【KATA】BASSAI DAI, KANKU DAI, ENPI or JION (your choice)

【KUMITE】JIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, JOUDAN MAWASHIGERI) – right and left

※Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI

 

2nd Dan

【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. CHUUDAN JUNZUKI (step in)

 2. JOUDAN JYUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (step in)

 3. SANBON RENZUKI (step in)

 4. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

 5. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step in)

 6. KOUKUTSHU SHUTOUUKE, ZENKUTSU NUKITE (step back)

 7. MAEGERI (On the spot), MAEGERI(step in)

 8. YOKOGERI KEAGE, YOKOGERI KEKOMI (KIBADACHI, alternate feet)

 9. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) (step in)

 10. MAWASHIGERI, YOKOURAKENUCHI, CHUUDAN GYAKUZUKI (step in)

【KATA】 Student’s favorite KATA

【KUMITE】JIYU KUMITE
 

3rd Dan

【KIHON】IDO KIHON Moving basics free KAMAE

 1. KIZAMIZUKI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (step in)

 2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

 3. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step in)

 4. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)

 5. MAEGERI・GYAKUZUKI, YOKOGERI KEKOMI・GYAKUZUKI, MAWASHIGERI・GYAKUZUKI (step in)

 6. USHIROGERI (step in)

 7. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSUDACHI same feet right and left)

【KATA】Student’s favorite KATA (Question and Answer Session)

【KUMITE】JIYU KUMITE

 

4th Dan

【KIHON】IDO KIHON Moving basics free KAMAE

 1. KIZAMIZUKI, SANBON RENZUKI (step in)

 2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

 3. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step in)

 4. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)

 5. MAEGERI, JUNZUKI, GYAKUZUKI (step in)

 6. KIZAMIMAWASHIGERI, YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (step in)

 7. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSUDACHI same feet right and left)

【KATA】 Student’s favorite KATA (Question and Answer Session)

【KUMITE】JIYU KUMITE

 

5th Dan

【KIHON】IDO KIHON Moving basics free KAMAE

 1. KIZAMIZUKI, SANBON RENZUKI (step in)

 2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back)

 3. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step in)

 4. KOUKUTSU SHUTOUUKE, KIZAMIMAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)

 5. MAEGERI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (step in)

 6. YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (step in)

 7. MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (step in)

 8. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (step in)

【KATA】

 1. from HEIAN SHODAN to TEKKI SANDAN specified by examiner (Question and Answer Session)

 2. Student’s favorite KATA (Question and Answer Session)

【KUMITE】JIYU KUMITE

 

6th Dan

【KIHON】Specified by examiner

【KATA】

 1. from HEIAN SHODAN to TEKKI SANDAN BASSAIDAI, KANKUUDAI, ENPI, or JION specified by examiner (Question and Answer Session)

 2. Student’s favorite KATA (Question and Answer Session)

【KUMITE】JIYU KUMITE

-Question and Answer Session on technique
-Submit a report on technique on the exam day (Submitted one week in advance)

 

7th Dan

【KIHON】 Specified by examiner

【KATA】 Student’s favorite KATA (Question and Answer Session)

【KUMITE】JIYU KUMITE

-Question and Answer Session on technique
-Submit a report on technique on the exam day (Submitted one week in advance)

 

8th, 9th, 10th Dan

Recommendation by SHIHANKAI

Source: https://www.jka.or.jp/en

*Bare for informasjon - vi venter på å bli akseptert som medlemmer av JKA Norge 

bottom of page